[A]punts suspensius

[A]punts suspensius

dimarts, 23 d’abril de 2013

Proposa't, potser.

Proposa’t, potser, i oblida’t de tu. 
Un moment. Carrerons on hom hi circuli,
moviments i coses i cases,
res que tingui a veure amb res de tu. Potser,
fulles brotant a les branques dels arbres
i gent a qui no li importi que existeixis, et cal.

Proposa’t, també. Proposa-t’ho tu

d’encabir-te entre aquestes dues línies,
com una cosa necessària sense la qual
ningú no sap que no es pot viure.

Proposa’t això, i proposa’t, també,
d’haver llet freda que no estigui caducada
per procurar-te, després, o procurar-te, potser,
de fer un lloc per algú més a dins de casa.

Dolors Juárez
22 d’abril del 2013